Ceník

Základní hodinová sazba se pohybuje v rozmezí 800 – 1 200 Kč. Cena se odvíjí od časové náročnosti a bude sjednána při osobní návštěvě.

Ve většině auditovaných účetních jednotkách provádíme průběžný audit, kde se v průběhu roku řeší základní účetní, popřípadě daňové otázky a veškerá činnost směřuje ke zdárné účetní závěrce za příslušné účetní období. V případě provádění auditorské prověrky u společnosti, na kterou byl vyhlášen konkurs, auditor upozorňuje na možná rizika v soudním řízení, a tudíž je předpoklad zvýšení nákladů na auditorskou prověrku včetně zastupování u soudních jednání.

Intenzita návštěv auditora záleží především na potřebě účetní jednotky a auditora pro vyjádření názoru na účetní závěrku a vyslovení výroku auditora.

Zároveň nabízíme tzv. horkou linku. V rámci auditorské činnosti je zajištěna základní poradenská činnost, nad rámec auditorské prověrky / viz např. jednání – Ministerstvo financí / se sjednává individuální cena.

Naše společnost používá pro ověření účetní závěrky Kanadský software IDEA, který byl vyhodnocen mezinárodní komisí jako nejlepší ve své kategorii. Tento software umožní našim klientům zrychlení ověření účetních údajů, zkvalitnění práce auditora a následně se tato skutečnost promítne do finální ceny za ověření účetní závěrky.